Welkom op de site van Peter Visser                                   Deze website is gebouwd door WinTer


Foto's
Buienradar
KustverdedigingEb en VloedMeteo recordsWeblog

Versterking van de Delflandse kust.

Loosduinen, 30 januari 2010.  Afgelopen maand is Rijkswaterstaat begonnen met de versteviging van de kust bij Kijkduin. Er komt een extra duinenrij en een breder strand. Ondanks de bredere duinen blijft het uitzicht op zee vanaf de boulevard. De strandopgangen worden verlengd en er komt een schelpenpad in de duinen, parallel aan de boulevard. Ten zuiden van Kijkduin komt een extra strandopgang vanaf de parkeerplaats aan de Machiel Vrijenhoeklaan.Een enorme berg zand wordt vanuit de zee richting de bestaande duinen getransporteerd.  

Loosduinen, 4 november 2006.  Het plan om voor de Zuid-Hollandse kust een mega suppletie aan te leggen heeft ernstige vertraging opgelopen. Het probleem blijkt Kijkduin te zijn. Als de duinen daar dusdanig worden verbreed richting zee, dan is het zicht vanaf de boulevard op zee verdwenen. De ingenieurs rekenen de boel nog eens door of de duinen door een beperkte verbreding wel sterk genoeg zijn om tot het jaar 2050 de stormen te weerstaan.

Behoud Kijkduin het uitzicht  op zee?

Loosduinen,  21 september 2006.  Medewerkers van Rijkswaterstaat zijn begonnen met metingen tbv de mega suppletie in 2008. Via GPS wordt de strandhoogte gemeten op diverse punten. Toevallig meet de Rijkswaterstaat medewerker op dit punt 0 NAP! In 2007 worden er weer informatieavonden gehouden over de invulling van de plannen voor de Delflandse kust.

Metingen zijn begonnen afgelopen september op het strand tussen Kijkduin en Monster.

Loosduinen, 12 juli 2006. 
De duinen aan de Delflandse kust zullen in 2008 zeewaarts verbreed worden. Aan de zeezijde van de bestaande duinen wordt een extra duinenrij  gelegd. Zo ontstaat een breder duingebied op de plekken die nu het smalst zijn. De kustlijn wordt 'strak' getrokken, waardoor een gemakkelijker te onderhouden kustboog ontstaat. Vooral bij de kust van het Westland zorgt deze nieuwe kustboog voor een extra breed strand. Bij de badplaats Kijkduin wordt de duinverbreding uitgevoerd met behoud van zich op zee.

Fraaie  boulevard bij Kijkduin met uitzicht op zee

Loosduinen, 20 juni 2006.  Het klimaat verandert. De zeespiegel gaat stijgen en de golven worden krachtiger. De druk van de zee op de kust groeit. Op verschillende plaatsen langs de Nederlandse kust zijn plaatsen die op termijn niet meer voldoende veiligheid bieden. Zwakke schakels worden ze genoemd. In de provincie Zuid-Holland zijn 6 van zulke zwakke schakels. De Delflandse kust, tussen Hoek van Holland en Kijkduin is één van die zwakke schakels.

Na publicatie van de vorige KNMI klimaatscenario's in het jaar 2000 is het Hoogheemraadschap van Delfland, samen met de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en de diverse gemeenten plannen gaan ontwikkelen om de veiligheid van het achterland te garanderen. Maar het gaat niet alleen om veiligheid, ook de ruimtelijk kwaliteit en identiteit van de badplaatsen Ter Heijde en Kijkduin staan voorop.  Tevens gaat het ook om de natuur, want de kust is belangrijk voor wonen, werken én recreatie.

De duinen bij de watertoren van Monster

Uit de 3 alternatieve plannen (verhoogde duinen, zeewaarts verbreden of royaal zeewaarts verbreden) is in mei 2006 gekozen voor het zeewaarts verbreden. Dit betekent dat aan de zeezijde een extra duinenrij wordt aangelegd, zodat een breder duingebied ontstaat op plekken die nu nog het smalst zijn. De kustlijn wordt strakgetrokken waardoor er een gemakkelijker te onderhouden kustboog ontstaat. Bovendien ontstaat voor de kust van het Westland een extra breed strand. Bij Kijkduin op de boulevard wordt de duinverbreding uitgevoerd met behoud van zicht op zee.

 

 De smalle duinenrij voor de boulevard bij Kijkduin.